ASFALT OG VEI

ASFALT OG VEI

Hansen Maskin tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi sørger for alt nødvendig forarbeid, og gjennomføring av selve asfalteringsjobben. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

Ved alminnelig bruk og riktig underlag, har asfalten en ca. levetid på 15-20 år. Fordelen med asfalt, er at den krever svært lite vedlikehold.

Hansen Maskin har også god erfaring med bygging av veier. Vi bygger både kommunale og fylkesveier, men også mindre veier for private, slik som til byggefelt eller skogsveier. Ta kontakt for mer informasjon.

Har du noen spørsmål?