DRENERING

DRENERING

Hansen Maskin utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger.

Drenering av grunnen rundt en bolig sin grunnmur kan være avgjørende for å forebygge store fuktskader i grunnmuren. Drenering av hager og uteområder kan forvandle en vanndam til et flott uteareal.

Vi utfører graving i forbindelse med for eksempel nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt opparbeidelse for oppkjørsel eller vei. Hansen Maskin utfører også alt av graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder.

Har du noen spørsmål?