MASSETRANSPORT

MASSETRANSPORT

Hansen Maskin skaffer og transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre masser.  Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Har du noen spørsmål?