PLANERING

PLANERING

Hansen Maskin utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Eksempler på andre typer gravearbeid Hansen Maskin kan være behjelpelig med:

  • Pigging
  • Rivning med gravemaskin.
  • Masseutskiftning

Har du noen spørsmål?