RIVNING

RIVNING

Hansen Maskin utfører rivning av alle typer konstruksjoner, ved hjelp av vår maskinpark og ekstrautstyr. Rivning kan enten utføres på hele eller deler av bygningskonstruksjoner, der alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav satt av myndighetene. Sikkerhet er viktig for oss- både vår og din.

Dersom du eier en gammel bolig som det ikke lønner seg å redde. Kontakt oss for rivning. Dette er ofte en rimeligere løsning enn å rehabilitere boligen.

Har du noen spørsmål?