TJENESTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus molestie turpis dolor, a varius risus laoreet quis. Mauris eu efficitur diam.

ASFALT OG VEI

Hansen Maskin tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter.

BRØYTETJENESTER

Hansen Maskin tilbyr brøytingsalting og strøing med sand til rimelige priser.

DRENERING

Hansen Maskin utfører graving av dreneringsgrøfter.

MASSETRANSPORT

Hansen Maskin skaffer og transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre masser.

MURING

Hansen Maskin utfører gråsteinsmuring og natursteinsmuring.

PLANERING

Hansen Maskin utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette.

RIVNING

Hansen Maskin utfører rivning av alle typer konstruksjoner.

SEPTIK

Hansen Maskin frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

VA-ANLEGG

Hansen Maskin har ansatte som innehar ADK-sertifikat.