VA-ANLEGG

VA-ANLEGG

Hansen Maskin har ansatte som innehar ADK-sertifikat, hvilket er et sertifikat som sikrer at arbeid med vann og rørledninger blir utført på en hensynsfull måte som sikrer sikker drift i lang fremtid. Kravene for å få et slikt sertifikat er som følger:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging, eller:

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

1. Rørleggerfaget

2. Anleggsmaskinførerfaget

3. Fagrelatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter)

– og ett års praksis i anleggsrørlegging.

C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg.

– og ett års praksis i VA-faget.

For mer informasjon om ADK-sertifikatet, se mer på www.adk-kurs.no.

Har du noen spørsmål?